Archiv pro den: 23.3.2015

Aktuální informace

Pozvání k posezení u příležitosti MDŽ

pexels-dids-1382902 - kopie


Masopust 2024

image_2024-02-01_214305415

(kliknutím lze zvětšit)


Vánoční vycházka do okolí

30.12.2023

Zveme všechny občany a příznivce pohybu v období mezi svátky.

Sraz v 9.00 na návsi.

Dobrou náladu s sebou.


PF_2024

(kliknutím lze zvětšit)


Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku

2023

(kliknutím lze zvětšit)


Přehled akcí 2023/2024

kalendář kulturních akcí

(kliknutím lze zvětšit)


VÝZVA – OŘEZ VĚTVÍ ZASAHUJÍCÍCH DO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A NAD POZEMKY OBCE

image_2023-10-15_102649460

(kliknutím lze zvětšit)


Ceník palivového dřeva z obecních lesů

Obec Vrbice nabízí k odprodeji palivové dřevo z obecních lesů. Ceny se řídí usnesením Zastupitelstva obce Vrbice ze dne 26.09.2023:

  • za prostorový metr hotového dřeva 900,- Kč (pouze pokud je k dispozici – informace na OÚ),
  • za prostorový metr při samovýrobě 150,- Kč.

Zájemci se mohou přihlásit v úředních hodinách na obecním úřadě. V případě více zájemců bude sestaven pořadník.

Bližší informace na OÚ nebo na tel. 388 431 079.


UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – ZMĚNA TERMÍNU SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od září bude pravidelný svoz KO probíhat každou první středu v měsíci (namísto čtvrtka). Nejbližší termín svozu – středa 6. září 2023.

popelnice_110


Pozvánka červencové setkání občanů

2023

(kliknutím na obrázek lze zvětšit)


Pozvání na pouť

image_2023-04-27_204905191

(kliknutím na obrázek lze zvětšit)


Plocha pro odkládání větví

Obec Vrbice vymezila pro občany plochu pro odkládání větví z ořezu ze zahrad. Větve budou štěpkovány – nelze odkládat dřevo obsahující hřebíky, prkna, ani jiné řezivo, trávu, shrabky a jiný odpad ze zahrad.

Místo se vymezuje na pozemku parc. čís. 38/4 vedle místní komunikace u křižovatky Vrbice – Přečín pod značkou „STOP“ (vyznačeno na přiložené mapce).

Udržujte pořádek, větve nesmí zasahovat do komunikace, ani bránit ve výhledu.

Odkl. plocha větve Odkl. plocha větve 2

(kliknutím na obrázky lze zvětšit)


Pozvání k posezení u příležitosti MDŽ

pozvánka MDŽ 2023

Masopustní průvod

18. února 2023 – sraz masek ve 12.00 na obecním úřadě.

Všichni jsou srdečně zváni!

DSCN9238


Informace od Policie České republiky

(kliknutním na obrázky lze náhled zvětšit)

  Policie_ČR_varujeFoto_PČR_2Policie_ČR


 

PF 2023


Změna úředních hodin OÚ od ledna 2023

image_2022-12-17_105046762


Pomůžeme_Vám_s_vyřízením_dotace_(3)


2022


Pozvánka na červencové setkání občanů

v úterý 5. 7. 2022

2022


plakát pouť


velik


Srdečně zveme všechny ženy na přátelské posezení u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

v pátek 11. března 2022 od 16.00 na obecním úřadě

kvet


STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU

pubpub2


PF_2022

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.)


Vzpomínková motocyklová Soutěž Šumavou 2021

Start 2. etapy  závodu v sobotu 11. září 2021 ve Vrbici (více v propozicích).

soutez_sumavou_2021_FINAL2021_SŠ_MAPA

2021_PROPOZICE


image_2021-08-06_203535


Omezený provoz obecního úřadu – podrobné informce zde:

Omezený provoz OÚ


Udržování pořádku u kontejnerů na tříděný odpad

Vážení občané,

do kontejnerů odkládejte pouze určené druhy odpadů. Nevytříditelné odpadky ukládejte do vlastních popelnic či pytlů na směsný odpad, případně využijte služeb sběrného dvora.

Udržujte v okolí konejnerů pořádek. Zakazuje se odkládání jakýchkoli odpadků a předmětů v okolí kontejnerů. Neznečišťujte veřejné prostranství odloženými odpadky. (Přestupek podle § 5 zákona č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích. Za přestupek lze udělit pokutu až ve výši 20 000 Kč.)

Děkujeme.


Pomoc obcím zasaženým tornádem 24. 6. 2021

Na odkazech níže najdete, jak pomoci obcím, které byly 24. června postiženy živelní pohromou:

https://www.jmk.cz/content/20319

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/verejne-sbirky-na-pomoc-zasazenym-zivelni-pohromou-na-jizni-morave-189373/


 Velikonoční přání 2021


Bezproudí

ve středu 24. února 2021       8.00-14.00

elektrika


Přehled a výše místních poplatků v roce 2021:

zde


PF 2021

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.) 


Bezproudí

ve čtvrtek 29. října 2020       11.00-13.00

v pondělí 2. listopadu 2020    7.30-15.30

v úterý 10. listopadu 2020    7.30-15.00

elektrika


 

Pozvánka na červencové setkání občanů

v sobotu 4. 7. 2020

2020

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.) 


 

přání


I N F O R M A C E  K  V Ý S K Y T U  N O V É H O  K O R O N A V I R U

Odkaz na web Krajské hygienické stanice JčK:

zde

Další průběžně aktualizované informace pro obce:

https://cygnet.cz/koronavirus/


Masopustní průvod

22. února 2020 – sraz masek v 9.00 v hostinci U Matějků.

Všichni jsou srdečně zváni!

Od 16.00 zveme občany, přátele a návštěvníky obce

na přátelské posezení v hospůdce U Matějků.

DSCN0540


Oznamujeme, že od roku 2020 je možné žádat o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu obce Vrbice.

Více informací zde.


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 činí nově 500 Kč

Splatnost poplatku je do 30.06.2020.

popelnice_110


Vánoční pochod 29.12.2019

(nenáročný výšlap pro malé i velké)

Zveme všechny občany a příznivce pohybu v období mezi svátky.

Sraz v 9.00 na návsi.

Dobrou náladu s sebou.


Betlémské světlo

24.12.2019 bude v kapličce možnost zapálit si Betlémské světlo.

Kaplička bude odemčená od 11.00 do 14.00 hodin.


IMG_5624

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.)


Informace pro občany – výše místních poplatků v roce 2020:

Poplatky pro rok 2020


2019

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.)


Obec Vrbice zve občany na

informační schůzku 

k možnosti poskytnutí finanční podpory na výstavbu

malých domovních čistíren odpadních vod

v pátek 1. listopadu 2019 od 19.00 na obecním úřadu.


Sbírka na pomoc obětem exploze plynu v Lenoře

Příspěvky je možné zasílat na č. ú.: 66888866 / 0300 variabilní symbol 577 (ADRA o.p.s.) nebo na č. ú.: 370707070 / 0300 (Jihočeský kraj).

Více informací:

www.sbirkalenora.cz


 

Sběr použitých potravinářských olejů

Obec Vrbice zajišťuje od srpna 2019 prostřednictvím společnosti EKO-PF s.r.o.

sběr použitých potravinářských olejů.

Oleje lze odkládat v uzavřených PET láhvích do označené zelené separační nádoby.

eko_pf_sběr_oleje_leták_jpegfoto_recyklace


Bezproudí

1) v pátek 27. září 2019       10.00-12.00:

Vacov – Milíkov

Vrbice čp. 27, 31, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 69.

2) v úterý 1. října 8.00-10.00:

část obce Vrbice – lokalita chaty směr Milíkov

(seznam dotčených odběrných míst na úřední desce).

3) ve středu 16. října 2019 7.30-16.30

elektrika

 


Závod Šumavou – start 2. etapy v sobotu  10.08.2019 po poledni ve Vrbici:

soutez_sumavou_2019_FINAL_bez_orezovky-1

2019_MAPA_FINAL_Resajz

Propozice závodu (trasa, časy): zde

Více informací:

www.soutezsumavou.cz 


 

 Upozornění občanů – vyhláška o regulaci hlučných činností

Dne 16.07.2019 nabyde účinnosti Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 1/2019, o regulaci hlučných činností. Vyhláška je zveřejněna na úřední desce. Vyhláška reguluje hlučné činnosti o nedělích a dnech pracovního klidu (Každý je povinen zdržet se v tuto dobu veškerých hlučných činností, tj. činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk.). Porušení vyhlášky může být kvalifikováno jako přestupek podle § 4 odst. 2 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Text vyhlášky: zde


Pozvánka na červencové setkání občanů

v pátek 5. 7. 2019

Výstřižek

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.)


Upozornění občanů na provozování otevřených ohnišť, krbů, grilů

Na otevřených ohništích, v zahradních krbech nebo na otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a  suché rostlinné materiály (nikoli vlhkou trávu či listí) – podrobněji zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Je zakázáno pálit: plasty, gumu, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, chemické přípravky a podobné materiály.

Jejich spalováním vzniká velké množství pro člověka škodlivých zplodin. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce okolo 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.

Upozorňujeme, že fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší tím, že  spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.


Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ 26.08.2019 ve Vimperku

více informací o semináři zde: pozvánka

aaaaaaa

(Kliknutím lze obrázky zvětšit.)


 L E S Y   P R O   B U D O U C N O S T

setkání veřejnosti a podniku Lesy České republiky, s. p.

Vimperk – 6. června 2019

více informací zde:

Lesy_Vimperk_Veřejnost


Pozvánka na pouť 8. května 2019

Výstřižek

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.)


Statni pozemkovy urad_logo_CMYK-01

Obec Vrbice a Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj – Pobočka Prachatice

zvou občany a vlastníky pozemků v obci Vrbice

na besedu

„Pozemkové úpravy – základní informace, otázky a odpovědi“

ve čtvrtek 21. března 2019 od 18.00 v hostinci U Matějků ve Vrbici

Co jsou pozemkové úpravy – podrobněji zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/archiv/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/co-jsou-pozemkove-upravy/


Nabídka služby občanům:

Informování občanů prostřednictvím SMS zpráv o dění v obci

  • důležité informace z obecního úřadu
  • hlášení mimořádných událostí
  • informace o kulturních akcích v obci

V případě zájmu se obraťte na starostu obce (tel. 388 431 079), případně osobně na místostarostku obce. Více informací v úředních hodinách na OÚ.


Kotlíkové dotace – více informací na stránkách Jihočeského kraje:

https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz//

KD


Masopustní průvod

2. března 2019 - sraz masek v 9.00 na obecním úřadě.

Všichni jsou srdečně zváni!

DSCN9434


Seminář  „Novinky v dotacích pro úspornou domácnost“

21. března od 17.00 v MěKS Vimperk

pozvánka zde:

pozvánka_na_seminář_SFŽP


INFORMACE PRO OBČANY – SVOZ ODPADU

Pro technické problémy neproběhl svoz komunálního odpadu ve stanovený termín.

Svoz dle informací svozové společnosti proběhne zítra, tj.

v pátek 8. 2. 2019.

Pokud se nepodaří problémy vyřešit, svoz se uskuteční v jiném termínu. Informace o jiném termínu bude uveřejněna na úřední desce OÚ Vrbice.

Děkujeme za pochopení.


 

SKM_C25818121313551

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.)


Vycházka do Zahájeného 29.12.2018 (nenáročný výšlap pro malé i velké) – pozvání pro všechny občany a příznivce pohybu v období mezi svátky

Sraz v 9.00 na návsi.

Buřty, pití a dobrou náladu s sebou.

Itinerář trasy zde: Vycházka – Zahájený 2018


Poplatek za svoz odpadu na rok 2019 zůstává ve stejné výši jako v minulém roce, tj. 360,- Kč na osobu / za objekt (splatnost do 30. června 2019). Platbu je možné provést hotově v úředních hodinách na OÚ nebo převodem na účet obce 234507832/0300 (variabilní symbol = číslo popisné).


 

3

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.) 


Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vrbice

se uskuteční dne 31. října 2018

od 18.00 na obecním úřadě


Odhalení PD

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.) 


Bezproudí

út 6. listopadu 2018       7.30 – 16.00:

Centrální část obce Vrbice mimo společnosti Dřevoprofil, spol. s.r.o. Vrbice a chatové oblasti směr Milíkov.

st 7. listopadu 2018       7.30 – 16.00:

Část obce Vrbice směr Zálesí. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.

čt 8. listopadu 2018       7.30 – 16.00:

Část obce Vrbice – dolní část osady směr Milíkov.

po 10. prosince 2018     8.00 – 16.00:

Část obce Vrbice směr Zálesí mimo společnosti Dřevoprofil, spol. s.r.o. Vrbice a chatové oblasti směr Milíkov.

elektrika


Revize katastru nemovitostí

Výstřižek2

Výstřižek

V rámci okresu Prachatice a ORP Vimperk postupně probíhá revize katastru nemovitostí. Více informací v přiloženém letáku vydaném ČÚZK:

Leták s. 1

Leták s. 2


Bezproudí – Vrbice

část obce Vrbice včetně přilehlých samot směr Zálesí

pá 21. září 2018       7.30 – 16.00

čt 27. září 2018       8.30 – 16.30

elektrika


plakat.indd

(Kliknutím lze zvětšit plakát a mapu.)

2018_PROPOZICE_SUMAVOU – kliknutím se rozbalí

2018_MAPA_Final


Upozornění občanům

Svoz směsného komunálního odpadu proběhne v červenci v obvyklém  termínu, tj.

ve čtvrtek 5. 7. 2018

popelnice_110


 Tradiční červencové posezení na návsi a opékání selete

v pátek 6. července 2018

na návsi ve Vrbici.

Všichni jsou srdečně zváni!

DSCN9624Fotografie0334


Bezproudí – Vrbice

centrální část obce

(mimo Dřevoprofil, spol. s r. o. a chatové oblasti směr Milíkov)

pá 13. července 2018       8.00 – 15.00

elektrika


Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018 - informace na úřední desce OÚ (sekce „Ostatní“) nebo zde:

Cestovní pasy: http://vrbiceuvacova.cz/?wpfb_dl=359

OP: http://vrbiceuvacova.cz/?wpfb_dl=360


 Masopustní průvod

10. února 2018 - sraz masek v 9.00 na obecním úřadě.

Všichni jsou srdečně zváni!

??????????


Poplatek za svoz odpadu na rok 2018 zůstává ve stejné výši jako v minulém roce, tj. 360,- Kč na osobu / za objekt (splatnost do 30. června 2018). Platbu je možné provést hotově v úředních hodinách na OÚ nebo převodem na účet obce 234507832/0300 (variabilní symbol = číslo popisné).

2064b[1]


 Upozornění občanům

Svoz směsného komunálního odpadu proběhne v červenci v obvyklém  termínu, tj.

ve čtvrtek 6. 7. 2017

popelnice_110


Tradiční červencové posezení na návsi a opékání selete

ve středu 5. července 2017.

Výstřižek prDSCN9694

Všichni jsou srdečně zváni! 


Zákonem č. 24/2017 Sb. byla s účinností od 21.2.2017 provedena změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňované údaje týkající se rozpočtu – střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet a rozpočtová opatření a závěrečného účtu obce jsou uveřejněné na úřední desce obce v elektronické podobě a možnost k nahlédnutí do listinné podoby je v úředních hodinách na OÚ.


V březnu 2017 jsme rozšířili webové stránky obce Vrbice o sekce: Czech POINT, Formuláře, Vidimace a legalizace, Kácení dřevin, Pálení rostlinných materiálů – v této sekci (též v sekci Formuláře) najdete odkaz na stránky Hasičského záchranného sboru, kde můžete plánované pálení prostřednictvím elektronického formuláře ohlásit.