Aktuální informace

Pozvánka na pouť 8. května 2019

Výstřižek

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.)


Ceník palivového dřeva z obecních lesů

Obec Vrbice nabízí k odprodeji palivové dřevo z obecních lesů. Ceny se řídí usnesením Zastupitelstva obce Vrbice ze dne 29.03.2019:

  • za prostorový metr hotového dřeva 550,- Kč (pouze pokud je k dispozici – informace na OÚ),
  • za prostorový metr při samovýrobě 150,- Kč.

Zájemci se mohou přihlásit v úředních hodinách na obecním úřadě. V případě více zájemců bude sestaven pořadník.

Bližší informace na OÚ nebo na tel. 724 921 301.


Statni pozemkovy urad_logo_CMYK-01

Obec Vrbice a Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj – Pobočka Prachatice

zvou občany a vlastníky pozemků v obci Vrbice

na besedu

„Pozemkové úpravy – základní informace, otázky a odpovědi“

ve čtvrtek 21. března 2019 od 18.00 v hostinci U Matějků ve Vrbici

Co jsou pozemkové úpravy – podrobněji zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/archiv/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/co-jsou-pozemkove-upravy/


Nabídka služby občanům:

Informování občanů prostřednictvím SMS zpráv o dění v obci

  • důležité informace z obecního úřadu
  • hlášení mimořádných událostí
  • informace o kulturních akcích v obci

V případě zájmu se obraťte na starostu obce (tel. 724 921 301), případně osobně na místostarostku obce. Více informací v úředních hodinách na OÚ.


Kotlíkové dotace – více informací na stránkách Jihočeského kraje:

https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz//

KD


Masopustní průvod

2. března 2019 - sraz masek v 9.00 na obecním úřadě.

Všichni jsou srdečně zváni!

DSCN9434


Seminář  „Novinky v dotacích pro úspornou domácnost“

21. března od 17.00 v MěKS Vimperk

pozvánka zde:

pozvánka_na_seminář_SFŽP


INFORMACE PRO OBČANY – SVOZ ODPADU

Pro technické problémy neproběhl svoz komunálního odpadu ve stanovený termín.

Svoz dle informací svozové společnosti proběhne zítra, tj.

v pátek 8. 2. 2019.

Pokud se nepodaří problémy vyřešit, svoz se uskuteční v jiném termínu. Informace o jiném termínu bude uveřejněna na úřední desce OÚ Vrbice.

Děkujeme za pochopení.


 

SKM_C25818121313551

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.)


Vycházka do Zahájeného 29.12.2018 (nenáročný výšlap pro malé i velké) – pozvání pro všechny občany a příznivce pohybu v období mezi svátky

Sraz v 9.00 na návsi.

Buřty, pití a dobrou náladu s sebou.

Itinerář trasy zde: Vycházka – Zahájený 2018


Poplatek za svoz odpadu na rok 2019 zůstává ve stejné výši jako v minulém roce, tj. 360,- Kč na osobu / za objekt (splatnost do 30. června 2019). Platbu je možné provést hotově v úředních hodinách na OÚ nebo převodem na účet obce 234507832/0300 (variabilní symbol = číslo popisné).


 

3

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.) 


Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vrbice

se uskuteční dne 31. října 2018

od 18.00 na obecním úřadě


Odhalení PD

(Kliknutím do obrázku lze zvětšit.) 


Bezproudí

út 6. listopadu 2018       7.30 – 16.00:

Centrální část obce Vrbice mimo společnosti Dřevoprofil, spol. s.r.o. Vrbice a chatové oblasti směr Milíkov.

st 7. listopadu 2018       7.30 – 16.00:

Část obce Vrbice směr Zálesí. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.

čt 8. listopadu 2018       7.30 – 16.00:

Část obce Vrbice – dolní část osady směr Milíkov.

po 10. prosince 2018     8.00 – 16.00:

Část obce Vrbice směr Zálesí mimo společnosti Dřevoprofil, spol. s.r.o. Vrbice a chatové oblasti směr Milíkov.

elektrika


Revize katastru nemovitostí

Výstřižek2

Výstřižek

V rámci okresu Prachatice a ORP Vimperk postupně probíhá revize katastru nemovitostí. Více informací v přiloženém letáku vydaném ČÚZK:

Leták s. 1

Leták s. 2


Bezproudí – Vrbice

část obce Vrbice včetně přilehlých samot směr Zálesí

pá 21. září 2018       7.30 – 16.00

čt 27. září 2018       8.30 – 16.30

elektrika


plakat.indd

(Kliknutím lze zvětšit plakát a mapu.)

2018_PROPOZICE_SUMAVOU – kliknutím se rozbalí

2018_MAPA_Final


Upozornění občanům

Svoz směsného komunálního odpadu proběhne v červenci v obvyklém  termínu, tj.

ve čtvrtek 5. 7. 2018

popelnice_110


 Tradiční červencové posezení na návsi a opékání selete

v pátek 6. července 2018

na návsi ve Vrbici.

Všichni jsou srdečně zváni!

DSCN9624Fotografie0334


Bezproudí – Vrbice

centrální část obce

(mimo Dřevoprofil, spol. s r. o. a chatové oblasti směr Milíkov)

pá 13. července 2018       8.00 – 15.00

elektrika


Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018 - informace na úřední desce OÚ (sekce „Ostatní“) nebo zde:

Cestovní pasy: http://vrbiceuvacova.cz/?wpfb_dl=359

OP: http://vrbiceuvacova.cz/?wpfb_dl=360


 Masopustní průvod

10. února 2018 - sraz masek v 9.00 na obecním úřadě.

Všichni jsou srdečně zváni!

??????????


Poplatek za svoz odpadu na rok 2018 zůstává ve stejné výši jako v minulém roce, tj. 360,- Kč na osobu / za objekt (splatnost do 30. června 2018). Platbu je možné provést hotově v úředních hodinách na OÚ nebo převodem na účet obce 234507832/0300 (variabilní symbol = číslo popisné).

2064b[1]


 Upozornění občanům

Svoz směsného komunálního odpadu proběhne v červenci v obvyklém  termínu, tj.

ve čtvrtek 6. 7. 2017

popelnice_110


Tradiční červencové posezení na návsi a opékání selete

ve středu 5. července 2017.

Výstřižek prDSCN9694

Všichni jsou srdečně zváni! 


Zákonem č. 24/2017 Sb. byla s účinností od 21.2.2017 provedena změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňované údaje týkající se rozpočtu – střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet a rozpočtová opatření a závěrečného účtu obce jsou uveřejněné na úřední desce obce v elektronické podobě a možnost k nahlédnutí do listinné podoby je v úředních hodinách na OÚ.


V březnu 2017 jsme rozšířili webové stránky obce Vrbice o sekce: Czech POINT, Formuláře, Vidimace a legalizace, Kácení dřevin, Pálení rostlinných materiálů – v této sekci (též v sekci Formuláře) najdete odkaz na stránky Hasičského záchranného sboru, kde můžete plánované pálení prostřednictvím elektronického formuláře ohlásit.