Dotační tituly

„Oprava místní komunikace Vrbice – Milíkov“ – podpořeno z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora oprav místních komunikací“ – realizace říjen 2017 – podrobněji zde.

„Stavební úpravy obecního úřadu Vrbice“ –  podpořeno z dotačního programu Jihočeského kraje „Program obnovy venkova Jihočeského kraje“ – realizace 7/2021-10/2021 – podrobněji zde.