Sběrný dvůr Vimperk

Sběrný dvůr města Vimperk (Sklářská ul.) slouží k odkládání objemného a nebezpečného odpadu také pro občany obce Vrbice.

Obec má s Městskými službami Vimperk, s.r.o., které sběrný dvůr provozují, uzavřenou smlouvu. Odpad proto lze odkládat bezplatně.

Některé druhy stavebních odpadů jsou přijímány zdarma pouze do 100 kg včetně – podrobněji v ceníku na stránkách sběrného dvora.

Otevírací dobu, odpady, které lze do sběrného dvora odkládat, ceník, kontakty, mapku a další podrobnosti naleznete zde:

https://www.zp.vimperk.cz/cz/odpady/1199/#sbernydvur