Kompostárna Vimperk

Občané obce Vrbice mají možnost odevzdávat biologické odpady do Kompostárny Vimperk (u výjezdu z Vimperka na Strakonice). Obec má s Městskými službami Vimperk, s.r.o., které kompostárnu provozují, uzavřenou smlouvu. Bioodpad lze proto odkládat bezplatně. Občané s trvalým pobytem se pouze prokáží občanským průkazem při předávání odpadu. Občané vlastnící stavbu sloužící k individuální rekreaci  tuto skutečnost prokáží nejlépe potvrzením o zaplacení místního poplatku za odpady.

Jaké odpady je možné do kompostrárny předávat?

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného nebo živočišného původu,
například: větve, seno, slámu, trávu, odpady z pletí, další odpady z údržby zahrady, dřevo, piliny, kuchyňské zbytky, listí, …

Více informací o kompostárně (poloha, provozní doba, kontakt) naleznete zde:

https://www.vimperk.cz/kompostarna/d-18080

Obrázky lze kliknutím zvětšit.

KOMPKompostárna