Kompostárna Vimperk

Občané obce Vrbice mají možnost odkládat bioodpady do Kompostárny Vimperk (u výjezdu z Vimperka na Strakonice). Obec má s Městskými službami Vimperk, s.r.o., které kompostárnu provozují, uzavřenou smlouvu. Bioodpad lze proto odkládat bezplatně.

Jaké odpady je možné do kompostrárny předávat?

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného nebo živočišného původu,
například: větve, seno, slámu, trávu, odpady z pletí, další odpady z údržby zahrady, dřevo, piliny, kuchyňské zbytky, listí, …

Více informací o kompostárně (poloha, provozní doba, kontakt) naleznete zde:

http://www.vimperk.cz/cz/odpady/1199/#komp

Obrázky lze kliknutím zvětšit.

KOMPKompostárna