Obec Vrbice

(Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Vrbice, okres Prachatice.

Základní údaje

  • okres Prachatice (Jihočeský kraj)
  • katastrální území: Vrbice u Vacova
  • adresa obecního úřadu: Vrbice 50, 384 73 Stachy, e-mail: obecvrbice@centrum.cz, tel. 388 431 079, datová schránka: p4tedzv, IČO 00583421
  • nadmořská výška: 747 m
  • rozloha: 228 ha
  • počet obyvatel: 70 (k 1. 1. 2017)
  • první písemná zmínka: 1382
  • zajímavost:   Ve Vrbici a okolí se odehrává děj povídky Karla Klostermanna Mrtví se nevracejí.

Pohled do historie

Kraj označovaný jako Podlesí nebo Pošumaví dlouho čekal na trvalé osídlení, což bylo dáno vyšší nadmořskou výškou a méně hostinnými přírodními podmínkaStatek Přečín SOA Třeboň - Č. Krumlov 325mi.

Prameny se o obci poprvé zmiňují v roce 1382, kdy se uvádí název v podobě Wirbicz. Vznik vsi je spjat s kolonizací zdejšího kraje, kterou ve 13. století prováděla vyšehradská kapitula. Současný název Vrbice se objevuje až po roce 1554. O nejstarších dějinách obce příliš informací nemáme. Prameny hovoří o náhrobcích rytířů z Vrbice, které se měly nacházet ve starém vacovském kostele. Nakolik je tato informace pravdivá, není ověřeno. S jistotou víme, že součástí vsi byl poplužní dvůr. Nacházel se v jihozápadní části obce. Dodnes se zde říká „Ve Dvoře“. Stavení opravdu svírají prostor dvorce. Dobře patrné je to na mapách z 19. století.Vrbice 1837

(Kliknutím na obrázek lze zvětšit.)

Ves s dvorcem patřila k panství Přečín. S ním prožívala stejné správní změny. PřečíIMG_2694nské panství vystřídalo řadu majitelů. Z významných uveďme například rod Koců z Dobrše. Posledními vlastníky Přečína se v roce 1700 stali Schwarzenbergové. Po zániku feudální správy roku 1850 vznikl v Přečíně obecní úřad. Do jeho obvodu patřily obce Vacov, Miřetice a Vrbice. Roku 1912 se Vrbice osamostatnila. Prvním vrbickým starostou se stal Pavel Lešák.

Kraj Pošumaví proslul ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století známým „světáctvím“. Za prací do světa  sezónně odcházela až třetina obyvatel obce (nejčastěji do Rakouska, Německa nebo Francie). Pro zajímavost – v roce 1910 měla Vrbice 371 obyvatel (176 mužů a 195 žen) a 50 domů. Velice vyhledávanou bývala práce u cirkusů. Poptávka byla především po kvalitních muzikantech, o které nebyla na šumavském Podlesí nouze. Příběhy místních  světáků ztvárnil ve svých dílech spisovatel Šumavy Karel Klostermann (Světák z Podlesí, Ecce homo, Mrtví se nevracejí– děj povídky se odehrává ve Vrbici a okolí).1938

Životy obyvatel citelně poznamenala první světová válka. Mnoho mužů odešlo na frontu, někteří se stali legionáři. Jedenáct vrbických mužů padlo.IMG_4260

Vznik republiky výraznou změnu v každodenním životě místních nepřinesl. Záhy přišla světová hospodářská krize a po ní další světový válečný konflikt.

Jako reakce na nebezpečný živel – oheň byl po druhé světové válce v obci založen hasičský sbor. Připomeňme například ničivý požár z 16. září 1920, kdy vyhořel téměř celý bývalý dvůr. Oheň zachvátil 10 domů a 18 rodin zůstalo bez přístřeší. Vrbický hasičský sbor fungoval do roku 1972, kdy se sloučil se sborem ve Vacově.

(Kliknutím na obrázek lze zvětšit.)

V roce 1949 vrbičtí postavili na návsi kapli Panny Marie – Prostřednice všech milostí (pouť připadá na 8. května). Dříve stávala vedle křížku (v místě dnešní autobusIMG_0001ové zastávky ) dřevěná zvonice na čtyřech sloupech. Stavbu kapličky projektoval stavitel Matějka. Malířskou výzdobu provedl Alois Martan. V roce 2012 prošla kaple rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava byla financována z dotačních prostřIMG_2701edků a částečně z rozpočtu obce.

V padesátých letech vzniklo v obci jednotné zemědělské družstvo. Záhy se ale rozpadlo. Později bylo založeno znovu. V roce 1962 se spojilo s JZD Vacov.

Počátkem 60. let se Vrbice dočkala veřejného vodovodu. Obec je zásobována pitnou vodou z oblasti Javorníku a Lhoty nad Rohanovem. Vodovod je posilován z vodního zdroje nedaleko samoty „Krejčí“ (Vrbice č.ev. 21). Zdejší mokřinaté louky jsou stabilní zásobárnou vody. Před provedením meliorací se v místě nacházela tůň, které se říkalo „Buchna“. Podle kroniky se sem jezdívalo pro vodu v době největšího sucha. Pověst tvrdí, že se v Buchně utopil volský potah. Jiná hovoří o tom, že tu stával klášter, který měl zmizet v bažinách. Voda je zde bohatá na vápník, což je dáno vápencovým podložím. Nedaleko se nachází bývalý vápencový lom s šachtovou pecí na pálení vápna z poloviny 19. století, která je kulturní památkou.

 V roce 1964 zanikl ve Vrbici místní národní výbor. Obec se stala součástí sousedního Vacova. Od roku 1993 je Vrbice opět samostatnou obcí.