Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpady lze odkládat ve sběrném dvoře města Vimperk (Sklářská ul.) Občané s trvalým pobytem se pouze prokáží  občanským průkazem při předávání odpadu. Občané vlastnící stavbu sloužící k individuální rekreaci  tuto skutečnost prokáží nejlépe potvrzením o zaplacení místního poplatku za odpady.

Obec má s Městskými službami Vimperk, s.r.o., které sběrný dvůr provozují, uzavřenou smlouvu. Odpad proto lze odkládat bezplatně.

Některé druhy stavebních odpadů jsou přijímány zdarma pouze do 100 kg včetně – podrobněji v ceníku na stránkách sběrného dvora. Stavební odpady lze odevzdávat také na skládce města Vimperk v Pravětíně. Odkládání odpadů se řídí platným ceníkem skládky. Více informací naleznete na webových stránkách zde: https://www.vimperk.cz/skladka-pravetin/d-18081.

Otevírací dobu, odpady, které lze do sběrného dvora odkládat, ceník, kontakty, mapku a další podrobnosti naleznete zde: https://www.vimperk.cz/sberny-dvur/d-18079