Vyhlášky a nařízení

OZV 1-2016, požární řád

OZV 1-2015,  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrbice

OZV_1-2013, o místním poplatku za provoz sysému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1-2007, o místních poplatcích