Vyhlášky a nařízení

OZV 1-2019, o regulaci hlučných činností

OZV 2-2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 3-2019, o místním poplatku ze psů

OZV 5-2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 1-2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrbice

OZV 2-2020, požární řád

OZV 1-2021, o místním poplatku z pobytu