Obecní úřad, zastupitelstvo obce

IMG_2700

Úřední hodiny

 • Pátek 18.00 – 19.00

Adresa

 • Obecní úřad Vrbice
 • Vrbice 50
 • 384 73 Stachy
 • IČO 00583421

Telefon

 • 388 431 079

E-mail

 • obecvrbice@centrum.cz

ID datové schránky 

 • p4tedzv

 

Zastupitelstvo obce

 • Zasedání zastupitelstva obce se koná na konci každého čtvrtletí, zpravidla poslední pátek v daném měsíci (březen, červen, září, prosinec) od 18.00 hodin na obecním úřadě. O mimořádném zasedání ZO bude veřejnost v zákonem stanovené lhůtě informována. Zasedání jsou veřejná a jejich průběh se řídí schváleným jednacím řádem (odkaz: Jednací řád Zastupitelstva obce Vrbice z 31.10.2018).

Zastupitelstvo obce – volební období 2018-2022

  • Starosta:
   • Mgr. Pavel Čtvrtník
  • Místostarostka:
   • Zdeňka Hořejšová
  • Členové:
   • Jan Hořejš
   • Vladimír Lešák ml.
   • Vladimír Nový
   • Mgr. Kateřina Roučková
   • Ing. Petr Vyleťal

Finanční výbor

 • předseda:
  • Ing. Petr Vyleťal
 • členové:
  • Jan Hořejš
  • Mgr. Kateřina Roučková

 

Kontrolní výbor

 • předseda:
  • Vladimír Nový
 • členové:
  • Jan Hořejš
  • Vladimír Lešák ml.

 

Zaměstnanci

 • účetní:
  • Jana Vindušková

 

Informace dle standardu ISVS

(povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.):

 1. Název: OBEC VRBICE
 2. Důvod a způsob založení: neuvedeno
 3. Organizační struktura: neuvedeno
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa: Vrbice 50, 384 73 Stachy
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Vrbice 50, 384 73 Stachy
  3. Úřední hodiny: Pá 18,00 – 19,00
  4. Telefonní čísla: 388 431 079
  5. Čísla faxu: neuvedeno
  6. Adresa internetové stránky: www.vrbiceuvacova.cz
  7. Adresa e-podatelny: obecvrbice@centrum.cz (oficiální e-mail úřadu)
  8. Další elektronické adresy: neuvedeno
 5. Případné platby lze poukázat: 234507832/0300
 6. IČO: 00583421
 7. DIČ: neuvedeno
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů: neuvedeno
  2. Rozpočet: Úřední deska
 9. Žádosti o informace: ústně v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu; písemně poštou na adresu obecního úřadu, nebo elektronickou poštou na adresu obecvrbice@centrum.cz
 10. Příjem žádostí a dalších podání: neuvedeno
 11. Opravné prostředky: neuvedeno
 12. Formuláře: neuvedeno
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: neuvedeno
 14. Předpisy: neuvedeno
  1. Nejdůležitější používané předpisy: neuvedeno
  2. Vydané právní předpisy: Vyhlášky a nařízení
 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: neuvedeno
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: neuvedeno
 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv: neuvedeno
  2. Výhradní licence: neuvedeno
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:  Úřední deska