Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT (tedy i Obecní úřad Vrbice) poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Insolvenční rejstřík
  • Centrální registr řidičů

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů

ZHOTOVENÍ VÝPISŮ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH OÚ (PÁ 18.00-19.00)

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

Obchodní rejstřík    IČ subjektu
Živnostenský rejstřík          IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí    Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 CENÍK Cena za 1. stranu / Kč    Cena za další,    i započatou stranu / Kč
Obchodní rejstřík 100 50
Živnostenský rejstřík 100 50
Katastr nemovitostí 100 50
Rejstřík trestů 100 -
Centrální registr řidičů 100 50
Insolvenční rejstřík 100 50