Vyhlášky a nařízení

OZV 1-2019, o regulaci hlučných činností

OZV 3-2019, o místním poplatku ze psů

OZV 5-2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 2-2020, požární řád

OZV 1-2021, o místním poplatku z pobytu

OZV 2-2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV 3-2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

NO 1-2022, Plán zimní údržby místních komunikací obce Vrbice